Loading…

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

„ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО“ ООДизпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-3149-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на […]

Translate »