Loading…

Консултантски услуги

Фирмата предлага:

  • Професионални консултантски услуги във връзка с изискванията по Системите по качество ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
  • Разработване необходимите вътрешни документи по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
  • Вътрешни одити;
  • Оценяване на съответствието спрямо българското и европейско законодателство по околна среда и ЗБУТ;
  • Периодично обновяване на оценката на съответствие спрямо законодателството.
Translate »