Loading…

Пещи фюзинг

Стандартни пещи за фюзинг:

ТИП – ПФД – с долна камера

ТИП – ПФГ – с горна камера

Пещ Фюзинг, m2 Вътрешни размери Фази Мощност, kW
ПФД 0.2 400 х 500 х 200 (Н) моно 3 kW
ПФГ 0.2 400 х 500 х 200 (Н) моно 3 kW
ПФД 0.3 500 х 600 х 250 (Н) моно 4.4 kW
ПФГ 0.3 500 х 600 х 250 (Н) моно 4.4 kW
ПФД 0.5 500 х 1000 х 250 (Н)

(600 х 900 х 250) (Н)

моно

триф.

6 kW

6 kW

ПФГ 0.5 500 х 1000 х 250(Н)

(600 х 900 х 250 (Н)

моно

триф.

6 kW

6 kW

ПФГ 1.0 700 х 1400 х 250 (Н) триф. 9 kW
ПФГ 2.0 1000 х 2000 х 250 (Н) триф. 15 kW

Фирмата предлага и направа на пещи с различни размери, спрямо специфични клиентски запитвания.

Translate »