Производство и ремонт на пещи

„ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО’’ ООД е частна българска фирма, наследник на ЕТ’’ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ’’, която е създадена през 1993г. в гр. София.

 

Основната дейност на фирмата е производство и ремонт на пещи и термични съоръжения.

 

От самото начало се прилагат съвременни технологии и материали с висок енергоспестяващ ефект и екологичност.

 

Във фирмата работят квалифицирани специалисти и инженери, които да предложат качествени решения и изпълнение.

 

Стремежът на колектива е да се удовлетворяват изискванията на клиентите, да се реагира максимално бързо за решаване на проблемите им.