Услуги
  • Производство и ремонт на пещи за художествена и техническа керамика.
  • Производство и ремонт на пещи за обработка на стъкло – огъване, фюзинг , темпериране и др.
  • Производство и ремонт на промишлени пещи за термообработка на метални изделия в тежкото машиностроене , включително и подмяна на изолациите им със съвременни енергоефективни и екологични материали.
  • Производство и ремонт на пещи за леене.
  • Прозводство на пещи за прахово боядисване и сушилни.