Loading…

"Валентин Георгиев и Ко" ООД

Производство на пещи и термични съоръжения
Contacts

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

                    „ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО“ ООД  изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-3149-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ […]

Translate »